Podmienky nájmu

Podmienky nájmu

Podmienky nájmu

Pomerom ceny nájmu, lokality a kvality starostlivosti o klienta poskytujeme unikátne podmienky pre aktivity malých a stredných podnikateľov:

– od 2,30 e/m2 na mesiac

– možnosť nájmu celej haly alebo len jej časti

– úprava výrobných a skladových priestorov po vzájomnej dohode a požiadaviek klienta (vrátane izolačnej priečky pri čiastočnom nájme, rozšírenia administratívnej časti v rámci haly a sociálnej časti pre pracovníkov).