Podmienky nájmu

Podmienky nájmu

Podmienky nájmu

Pomerom ceny nájmu, lokality a kvality starostlivosti o klienta poskytujeme unikátne podmienky pre aktivity malých a stredných podnikateľov:

– od 1,35 e/m2 na mesiac

– možnosť nájmu celej haly alebo len jej časti

– garantovaná dohodnutá cena počas celej doby nájmu

– úprava výrobných a skladových priestorov zadarmo, na    náklady správcu (vrátane izolačnej priečky pri čiastočnom nájme, rozšírenia administratívnej časti v rámci haly a sociálnej časti pre pracovníkov)