Haly

Šalgovické výrobné a skladovacie haly sa rozprestierajú v štyroch sekciách, ktoré sú už od hlavného vchodu prehľadne označené navigačným systémom tabúľ a návestí.

V jednotlivých sekciách sa nachádzajú výrobné a skladovacie haly s parametrami:

  • dĺžka 76 m
  • šírka 12 m
  • výška 4 m
  • úžitková plocha 912 m2

Asfalto-betónová podlaha umožňuje manipuláciu tovaru nízkozdvižnými paletovými vozíkmi. Expedíciu tovaru uľahčujú nakladacie rampy a prístupnosť do hál z oboch strán. Taktiež uvádzame, že jednotlivé haly sú dobre prístupné kamiónovej doprave .

Samostatné pripojenie každej haly na elektrickú energiu, plyn a vodu umožňuje jej klientovi mať kontrolu nad ich odberom.

Konštrukciou sú haly z prednej malej časti murované a zo zvyšnej oceľové s hliníkovým oplášteným a plne zateplené. Vybavené plynovými kotlami a možnosťou inštalácie vykurovacích telies aj na pevné palivo. Telefón a internet je taktiež k dispozícii.

Šalgovické haly umožňujú správcovi predeľovať ich na rôzne veľké časti, ľubovoľne zväčšovať kancelárske priestory v jej vnútri, vytvárať veľkokapacitné showroomy, šatne, stravovacie miestnosti, toalety alebo premeniť jej vnútro na systém regálových zakladačov alebo voľnú skladovaciu plochu podľa želania klienta.