Priemyselný areál

Priemyselný park Šalgovík

50 tisíc m2 v 50 výrobných a skladových halách

len 3 km od mesta Prešov

s možnosťou vonkajšieho skladovania

prístupom pre kamiónovú dopravu

úpravou priestorov podľa požiadaviek

– nájom 2,30 € / m2 / mesiac
– média podľa odberových meračov
– parkovanie v cene

pre prehliadku areálu s odborným výkladom volajte:

0915 997 557 alebo 0907 317 288