Skladovacie priestory

Administratívna časť podnikateľského centra svojou západnou stenou plynule pokračuje do skladovacej časti. Táto sa vyznačuje svojou priestrannosťou a variabilitou predeľovania jej priestorov.

Výška týchto priestorov predstavuje 7 m a spolu s dokonale hladko upravenou podlahou, vhodnou pre manipuláciu s tovarom aj väčších hmotností dotvárajú priestranný skladovací priestor o veľkosti 3168 m².

Murované steny a dvojplášťová strecha so vzduchovou jedno metrovou medzerou do značnej miery pomáhajú vytvárať termostále podmienky skladovacieho priestoru. Podobne aj rozsiahla sieť rozvodov vody a kanalizácie, ale aj elektrickej energie umožňujú klientovi vytvoriť si zázemie v skladovacích priestoroch. Samozrejmosťou tohto zázemia sú sociálne zariadenia, toaleta so sprchou a kancelárie pre personál klienta vhodné pre spracovanie skladovacej dokumentácie.

K štandardu skladovacích priestorov podnikateľského centra patrí aj sieť nakladacích rámp, ktoré po obvode kopírujú tieto priestory a umožňujú svojim technickým vybavením plynule meniť a prispôsobovať výšku nakladacej plošiny podľa výšky špeditérskeho vozidla. Zastrešenie týchto rámp len zvyšuje komfort manipulácie s tovarom a za menej priaznivého počasia zároveň chráni tovar pred jeho poškodením.