O nás

O nás


Správca podnikateľského areálu EUROCENTRUM, spoločnosť KAMELIA GROUP, spol. s r.o., Košice, je súčasťou skupiny siedmich spoločností, zaoberajúcich sa predovšetkým správou a nájmom nehnuteľností pre podnikateľské účely s pôsobením na celom východnom Slovensku.
Už viac ako deväť rokov pôsobenia na trhu, približne 110 dlhodobo spokojných klientov a stabilne obsadené administratívne, skladové a výrobné objekty sú zárukou našej profesionality, serióznosti a spoľah- livosti. Pre klientov sme partnerom, ktorý im vytvára podmienky pre úspešné podnikanie a zameriava sa na uspokojenie ich potrieb i prianí.

V súčasnosti sa staráme o klientov v zmluvných nájmoch na ploche 160 000 m². Všetky nehnuteľnosti sú v našom výlučnom vlastníctve, neviaznu na nich žiadne ťarchy a obmedzenia. Naši klienti sa preto nemusia obávať zmien nájomných podmienok, či zmien vo vlastníckych vzťahoch počas celej doby svojho nájmu.

Spektrum požiadaviek klientov na úpravy prenajatého nehnuteľného majetku realizujeme koordinovane prostredníctvom vlastných stavebných spoločností a vlastnej logistiky. Na požiadavky klientov reagujeme flexibilne a stavebné úpravy dokážeme riešiť kvalitne, s minimálnymi nákladmi. Výhodou pre klienta je predovšetkým integrácia, zjednodu- šená komunikačná väzba a garancie od jedného kľúčového dodávateľa.

Nemenej dôležitou je skutočnosť, že ročne investujeme do modernizácie a rekonštrukcie našich objektov niekoľko miliónov Sk. Všetky rekonštrukčné práce a investície financujeme z vlastných zdrojov, nemáme žiadne dlhodobé záväzky. Pre klientov to znamená garanciu stabilných finančných podmienok počas celej doby ich nájmu.

Referencie