Cena

Podnikateľský areál EUROCENTRUM je svojou polohou predurčený vyhovieť požiadavkám a nárokom úspešného podnikania. Našim prínosom je vytvorenie optimálnej kombinácie ceny nájmu a úrovne poskytovaných služieb v podnikateľskom areáli EUROCENTRUM.

Dohodnutú cenu nájmu garantujeme počas celej doby nájmu.