Administratívne priestory

Časť podnikateľského areálu s administratívnymi priestormi plynule prechádza do časti so skladovacími priestormi a ohraničujú ju rozsiahle príjazdové a parkovacie plochy. Príjazdové a parkovacie plochy tejto časti sú schopné absorbovať premávku premávku tých najväčších kamiónových súprav. Administratívne priestory predstavujú komplex dvoch administratívnych budov

  • Prvá administratívna budova je dvojpodlažná s plochou 2 x 270 m² na jednom podlaží, zloženom z dvoch krídel, t.j. celkom 1080 m² a vchodom v strede budovy.
  • Druhá budova je trojpodlažná s nákladným výťahom a plochou 2 x 250 m² na každom podlaží a zložená je z dvoch krídel o celkovej ploche 1 500 m².

Každé z krídel prvej administratívnej budovy je predelené sústavou kancelárií o výmere od 20 – do 50 m² . Svojou skladbou a rozmiestnením uspokoja aj aj toho najnáročnejšieho klienta. Ich kvalitu vieme zvýšiť prípadnými stavebno-technickými úpravami na mieru podľa požiadaviek klienta.
Obidve administratívne budovy prechádzajú v súčasnosti rekonštrukciou. Našou ambíciou je úprava priestorov do štýlu a štandardu poskytujúceho výborné podmienky pre podnikanie a prácu nášho budúceho klienta v modernom podnikateľskom centre

Administratívne priestory sa po rekonštrukcii budú vyznačovať stavebne dokonale upravenými kancelárskymi priestormi s novým plnoautomatickým vykurovacím systémom, stabilným rozvodom elektrickej energie s dostatočným množstvom zásuviek, vhodných pre napájanie počítačovej techniky, rozvodmi internetu a telekomunikačnými rozvodmi. Nemenej podstatnou súčasťou výsledku úprav priestorov sú aj nové sociálne zariadenia s fotosenzormi.