Podnikateľský areál - Eurocentrum
Priemyselný park - Šalgovík